วิทยุ ชิดลม หลังสวน เพลินจิต ร่วมฤดี สารสิน ราชดำริ ลุมพินี

image
เช่า
฿26,000
฿25,999
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 36
image
เช่า
฿22,000
฿21,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿19,000
฿18,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 3
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿25,000
฿24,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 1
area พื้นที่ : 68.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿21,500
฿21,499
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 8
area พื้นที่ : 28.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿23,000
฿22,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 8
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿28,000
฿27,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 1
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37
image
เช่า
฿28,000
฿27,999
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 39
image
เช่า
฿45,000
฿44,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 7
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿29,000
฿28,999
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 31
image
เช่า
฿35,000
฿34,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 7
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿20,000
฿19,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 8
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿26,000
฿25,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 11
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿19,000
฿18,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 17
area พื้นที่ : 37.60 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿23,000
฿22,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 9
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿41,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 4
area พื้นที่ : 64.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 30
image
เช่า
฿28,000
฿27,999
area พื้นที่ : 35.40 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿25,000
฿23,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 6
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 35
image
เช่า
฿28,000
฿27,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 3
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿25,000
฿24,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 3
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33
image
เช่า
฿21,000
฿20,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 16
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿23,000
฿22,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 12
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿25,000
฿24,999
area พื้นที่ : 45.33 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿20,000
฿19,999
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿22,000
฿21,999
area พื้นที่ : 65.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿22,000
฿21,999
area พื้นที่ : 28.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿19,000
฿18,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 13
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿19,499
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 41
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37
image
เช่า
฿57,999
area พื้นที่ : 90.53 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 8
image
เช่า
฿39,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 16
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿27,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 16
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿39,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 15
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 31
image
เช่า
฿44,999
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿36,000
฿35,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 15
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿54,999
area พื้นที่ : 44.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿47,000
฿46,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 23
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1-4
image
เช่า
฿25,000
฿23,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 34
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿25,000
฿24,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 19
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿28,000
฿27,999
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿43,000
฿42,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 21
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿45,000
฿44,999
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 20
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿25,000
฿24,999
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿30,000
฿29,999
area พื้นที่ : 81.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 3
image
เช่า
฿22,000