ลาดพร้าวตอนต้น ห้าแยกลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว โชคชัยร่วมมิตร

image
เช่า
฿16,000
฿15,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 0
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿16,500
฿15,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 3
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 35
image
เช่า
฿15,000
฿14,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 5
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿20,000
฿19,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 5
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿15,000
฿14,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 8
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿15,000
฿14,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 2
area พื้นที่ : 41.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿15,000
฿13,500
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 17
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿15,000
฿14,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 15
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 36
image
เช่า
฿13,000
฿11,999
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿17,000
฿16,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 8
area พื้นที่ : 27.18 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿18,500
฿18,499
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 16
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 36
image
เช่า
฿18,000
฿17,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 9
area พื้นที่ : 64.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿15,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 4
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿15,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 14
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿16,000
฿15,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 8
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿17,000
฿15,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 28
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿19,000
฿15,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 45
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿18,000
฿17,499
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿7,500
฿7,499
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 80
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿12,000
฿10,999
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿17,000
฿15,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 39
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿28,900
฿28,899
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 3
area พื้นที่ : 37.41 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿17,000
฿16,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 20
area พื้นที่ : 41.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿38,000
฿37,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 14
area พื้นที่ : 61.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿16,000
฿15,499
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 10
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 34
image
เช่า
฿21,000
฿20,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 14
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿15,000
฿14,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 9
area พื้นที่ : 33.39 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿30,000
฿29,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 19
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿25,000
฿23,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 50
area พื้นที่ : 62.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿18,000
฿17,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 14
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿16,000
฿15,999
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿13,000
฿12,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 87
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿19,500
฿18,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 27
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿22,000
฿19,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 12
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿25,000
฿24,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 14
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37
image
เช่า
฿14,999
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿16,000
฿14,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 21
area พื้นที่ : 44.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿18,000
฿17,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 14
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿30,000
฿28,499
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 12
area พื้นที่ : 54.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 31
image
เช่า
฿23,000
฿21,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 25
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 34
image
เช่า
฿18,000
฿17,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 29
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿19,000
฿17,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 24
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿25,000
฿24,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 19
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 43
image
เช่า
฿42,000
฿41,999
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 19
area พื้นที่ : 54.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿16,000