พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA ดินแดง ศูนย์วิจัย คลองตัน

image
เช่า
฿18,000
฿17,999
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 0
area พื้นที่ : 26.50 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 35
image
เช่า
฿18,000
฿17,999
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 3
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 13
image
เช่า
฿15,000
฿14,999
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 3
area พื้นที่ : 30.52 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿15,000
฿14,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 2
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿23,000
฿22,999
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 3
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿25,000
฿24,999
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 3
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿10,999
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 7
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿9,999
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿20,000
฿19,999
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 31
image
เช่า
฿16,000
฿15,999
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 3
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿18,000
฿17,499
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 0
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿15,000
฿14,999
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 1
area พื้นที่ : 27.65 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿13,500
฿13,499
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿10,000
฿9,999
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿22,000
฿21,499
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 6
area พื้นที่ : 43.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿18,000
฿17,999
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 7
area พื้นที่ : 39.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿13,000
฿11,999
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿17,500
฿17,499
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 5
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 27
image
เช่า
฿13,000
฿12,499
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 9
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿17,000
฿16,999
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿18,500
฿18,499
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 7
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿17,000
฿16,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿21,999
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿21,000
฿20,999
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 10
area พื้นที่ : 35.78 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿16,000
฿15,999
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 8
area พื้นที่ : 41.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿17,000
฿16,999
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿32,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 41.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿19,000
฿17,999
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 4
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 15
image
เช่า
฿11,000
฿10,499
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 45
area พื้นที่ : 35.47 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿16,000
฿15,499
area พื้นที่ : 26.60 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿20,000
฿19,999
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿15,000
฿14,499
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿9,500
฿9,499
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 45
area พื้นที่ : 27.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 24
image
เช่า
฿18,000
฿17,999
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 6
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿12,000
฿11,999
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 34
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿17,999
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 25
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿23,000
฿22,499
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 22
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿9,000
฿8,499
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 11
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿18,000
฿17,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 14
area พื้นที่ : 40.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 19
image
เช่า
฿18,000
฿17,999
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 2
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿13,000
฿12,999
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 22
image
เช่า
฿19,900
฿18,499
area พื้นที่ : 28.06 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 32
image
เช่า
฿17,000
฿16,999
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 12
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿15,000
฿14,999
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 21
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿14,500