พัฒนาการ ศรีนครินทร์ กรุงเทพกรีฑา สวนหลวง

image
เช่า
฿16,000
฿15,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 2
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿10,000
฿9,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 2
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿12,000
฿11,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 1
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿9,000
฿8,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 1
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿13,000
฿12,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 2
area พื้นที่ : 32.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿15,000
฿14,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 0
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿17,000
฿16,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 6
area พื้นที่ : 59.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 2
floor 6
image
เช่า
฿10,000
฿9,999
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿7,500
฿7,499
area พื้นที่ : 29.55 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿10,000
฿9,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 6
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿10,000
฿9,999
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿16,000
฿15,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 6
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37
image
เช่า
฿16,000
฿15,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 6
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿12,000
฿9,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 2
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿10,500
฿10,499
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 21
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿9,500
฿9,499
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 2
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿16,000
฿15,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 8
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37
image
เช่า
฿16,000
฿15,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 2
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 31
image
เช่า
฿16,000
฿15,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 6
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 35
image
เช่า
฿16,000
฿15,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 2
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 35
image
เช่า
฿16,000
฿15,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 1
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37
image
เช่า
฿16,000
฿15,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 2
area พื้นที่ : 28.66 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37
image
เช่า
฿16,000
฿15,999
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿15,000
฿14,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 6
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 37
image
เช่า
฿15,000
฿14,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 2
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 35
image
เช่า
฿16,000
฿15,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 2
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33
image
เช่า
฿8,500
฿8,499
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿16,000
฿14,999
area พื้นที่ : 65.62 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 2
image
เช่า
฿12,000
฿11,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 14
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿12,000
฿11,999
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿12,000
฿11,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 12
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿12,000
฿11,999
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿14,500
฿14,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿16,000
฿15,999
area พื้นที่ : 57.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿10,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 5
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿12,000
฿11,999
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿22,000
฿21,999
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 28
image
เช่า
฿7,000
฿6,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 20
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿15,000
฿14,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 7
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿12,000
฿11,999
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿11,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 24
area พื้นที่ : 44.32 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿6,000
฿5,999
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 36
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿13,000
฿12,999
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿12,000